CASY-MSCCN Jobs

CASY-MSCCN Logo

Job Information

Citigroup Starszy Analityk Kredytowy in Warsaw, Poland

Stanowisko Starszego Analityka Kredytowego jest stanowiskiem eksperckim, usytuowanym w Departamencie Doradców Kredytowych, Zabezpieczeń i Monitoringu w Pionie Ryzyka Klientów Korporacyjnych. Do kluczowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należą: zarządzanie ryzykiem kredytowym przypisanego portfela Klientów Pionu Bankowości Przedsiębiorstw, w tym w szczególności dbanie o jego jakość oraz współpraca z Doradcami Bankowymi przy realizacji celów Pionu w zakresie wzrostu portfela przy utrzymaniu jego najwyższej jakości oraz optymalnej rentowności.

Kluczowe zadania:

 • Zarządzanie ryzykiem portfela obsługiwanych klientów oraz współpraca w tym zakresie z partnerami biznesowymi, zapewnienie odpowiedniej jakości portfela i adekwatnej klasyfikacji klientów,

 • Wsparcie partnerów biznesowych w działaniach akwizycyjnych, poprzez analizę sytuacji i zdolności kredytowej potencjalnych klientów,

 • Analiza i ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej klientów i prowadzonych przez nich projektów inwestycyjnych, rekomendowanie strategii współpracy kredytowej z klientami, w tym wielkości limitów i struktury transakcji,

 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji,

 • Podejmowanie decyzji dla przydzielonego portfela klientów,

 • Prowadzenie bieżącego monitoringu sytuacji klientów, w tym analiza sytuacji branży, zewnętrznych i wewnętrznych sygnałów wczesnego ostrzegania oraz podejmowanie działań adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk,

 • Inicjowanie i rekomendowanie zmian do procesu kredytowego i regulacji kredytowych wpływających na zwiększenie ich efektywności i przejrzystości,

 • Współpraca z innymi jednostkami celem zapewnienia optymalnego procesu obsługi kredytowej klientów,

 • Wspomaganie rozwoju Analityków Kredytowych o mniejszym doświadczeniu i kompetencjach.

Wymagania:

 • Minimum 8 lat doświadczenia w sektorze finansowym, w tym ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw o obrotach powyżej PLN 50mln,

 • Doświadczenie min 5 lat w zakresie samodzielnego prezentowania i rekomendowania transakcji do decyzji wyższego szczebla oraz w samodzielnym podejmowaniu decyzji,

 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego,

 • Bardzo dobra znajomość regulacji mających wpływ na proces kredytowy i ocenę ryzyka,

 • Bardzo dobra znajomość przepisów dot. rachunkowości (UoR/MSR/MSSF) oraz w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudom,

 • Umiejętność syntetycznego myślenia, formułowania wniosków oraz niezależność w prezentowaniu poglądów,

 • Umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,

 • Dobra organizacja pracy, efektywność działań, umiejętność ustalania priorytetów i pracy w zespole,

 • Biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi niezbędnymi do pracy (np. MS Office, bazy danych itp.).

Citi Handlowy oferuje:

 • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich ),

 • Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego,

 • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu,

 • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół,

 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483)


Job Family Group:

Risk Management


Job Family:

Credit Decisions


Time Type:

Full time


Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm) .

View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP_EEO_Supplement_Final_JRF_QA_508c.pdf) .

View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo_aa_policy.pdf) .

View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp_%20English_formattedESQA508c.pdf)

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.

DirectEmployers