CASY-MSCCN Jobs

CASY-MSCCN Logo

Job Information

Amazon Workplace Health & Safety Specialist / Specialista BOZP in Jirkov, Czech Republic

Description

BOZP Specialista zajišťuje, že všechny činnosti a postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi EU a interními směrnicemi. Zodpovídá za koordinaci bezpečnostních programů a projektů. Podporuje neustálé zlepšování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, spolupracuje na hodnocení bezpečnostních rizik a pomáhá při dosahování cílů v oblasti bezpečnosti.

Key job responsibilities

Základní pracovní činnosti:

· Poskytuje managementu podporu, poradenství a dohlíží na plnění požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti práce.

· Kontroluje bezpečné pracovní postupy a implementuje bezpečnostní standardy stanovené společností.

· Poskytuje denní poradenství a kontrolu v rámci BOZP programů na úrovni zaměstnanců i vedoucích.

· Rozvíjí procesy a projekty ke zlepšení bezpečné kultury.

· Dle potřeby udržuje a aktualizuje standardní operační postupy.

· Poskytuje informace, pomoc a kontrolu vedoucím týmů k zajištění, aby BOZP principy byly implementovány a funkční.

· Podílí se na tvorbě tréninkových plánu a vedení lokálního týmu s manažrem

· Pomáhá při koordinaci státních inspekcí a konsoliduje nápravná opatření v případě nedostatků.

· Koordinuje týdenní a měsíční BOZP kontroly ve spolupráci s managementem.

· Udržuje záznamy a dokumentaci související s povoleními a legislativními požadavky.

· Asistuje při správě dokumentů pro havarijní připravenost.

· Asistuje při vyšetřování incidentů.

· Reviduje úrazy a incidenty, vede místní audity, reportuje data, řídí nápravná opatření.

· Spravuje dokumentaci související s odbornou přípravou a bezpečností pracovníků.

· Spravuje hodnocení rizik a pravidelně provádí analýzu vzdělávacích / bezpečnostních potřeb.

We are open to hiring candidates to work out of one of the following locations:

Jirkov, CZE

Basic Qualifications

Požadavky na vzdělání a kvalifikaci:

Vzděláni:

Ukončené VŠ vzdělání, nebo ekvivalentní kombinace vzdělání a praxe.

Kvalifikace:

Odborná způsobilost v oblasti prevence rizik

Další kvalifikace v oblasti BOZP nebo PO je výhodou.

Dovednosti:

· Pokročilá znalost češtiny a angličtiny (oba dva jazyky jsou pracovními jazyky)

· MS Office na výborné uživatelské úrovni (zejména Word, Excel, PowerPoint)

Zkušenosti: Minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici v České republice.

Preferred Qualifications

· Zkušenost na podobné pozici v oblasti logistiky a skladování jsou výhodou

. Týmový hráč, který navozuje a udržuje dobré pracovní vztahy s pracovníky i dodavateli

· Flexibilní k případným změnám

· Silné komunikační dovednosti (písemně, verbálně)

· Silné organizační schopnosti

· Schopnost samostatné práce s minimální mírou dozoru/kontroly, ale je také schopná/ý být leadrem v oblasti bezpečnosti práce.

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build. Protecting your privacy and the security of your data is a longstanding top priority for Amazon. Please consult our Privacy Notice (https://www.amazon.jobs/en/privacy_page) to know more about how we collect, use and transfer the personal data of our candidates.

DirectEmployers